Quy định bảo hành:

Mỗi sản phẩm đều có ghi rõ chế độ bảo hành như:

  1. Sản phẩm có bảo hành:
    • Sẽ được bảo hành bao lâu?
    • Sẽ được bảo hành những gì?
    • Không bảo hành những gì?
  2. Sản phẩm không bảo hành:
    • Sẽ được ghi rõ là không bảo hành.
Close Menu
error: Content is protected !!
×
×

Cart